FISH & CHIPS

INFANTIL / TEATRE
Mr Carrot amb el seu "Batisfac" de color groc, amb el taurò blau, amic seu, es passejen per Mallorca fent jocs, malabars i màgia mentre informa al respectables de la importància de respectar i conservar el medi amabient i el mar
Un espectacle per a tota la família del Clown universal Mr Carrot.